Onze Groote oorlog

9,10 & 16, 17 november 2018

Regie

Stefan Nouwen

Auteurs

Hubert Stalmans, Cora De Graef, Stefan Nouwen

Muzikaal Historisch Oorlogsdrama, een samenwerking van KTG Bèrk en Breem vzw Hechtel-Eksel, KF Eendracht Eksel en de Heemkundige kring Hechtel-Eksel!
Naar aanleiding van het 130 jarig bestaan van Konkinklijk Toneelgezelschap Berk en Breem Hechtel-Eksel en Koninklijke Fanfare Eendracht Eksel.

In tijden van oorlog levert ieder zijn eigen veldslag en blijft niemand gespaard

Affiche

Opvoeringen (geen gereserveerde plaatsen)

De opvoeringen vonden plaats in de kerk van Hechtel, Twaalf Septemberstraat, 3940 Hechtel-Eksel. Op volgende datums:

  • Vrijdag 9 november 2018 om 20u00.
  • Zaterdag 10 november 2018 om 20u00.
  • Vrijdag 16 november 2018 om 20u00.
  • Zaterdag 17 november 2018 om 20u00.

Inhoud

Op 28 september 1914 werd het gehucht de Locht, gelegen tussen Hechtel en Eksel, door de Pruisische "Huzaren des doods" volledig platgebrand. 27 boerderijen met vee en inboedel gingen in de vlammen op. Alle bewoners van de Locht, maar ook vele van Hechtel en Eksel vluchtten weg met de speciaal ingelegde treinen vanuit de statie van Exel en andere vluchtten naar familie in de naburige gemeentes. Na de brand van de Locht, het opeisen van de goederen, de verplichte tewerkstelling in Duitsland en de confrontatie met deze hongeroorlog vluchtten vele mannen naar Holland. Zo worden de burgers van Hechtel en Eksel al in het begin van de oorlog geconfronteerd met het oorlogsgeweld en de gevolgen ervan!

Met "ONZE GROOTE OORLOG" zullen we de gewone burgers in ons landelijk dorp de vier oorlogsjaren in negen scènes laten beleven, "De Winterhulp", "De Brand van de Locht", "Opeisen van Goederen", "Door de Stroomdraad", “De Armlastigen, weggevoerden naar Duitsland”, "De Preek", "Frontbrieven" en  "Bevrijding" dit historisch gebeuren zal muzikaal begeleid worden door de  Koninklijk Fanfare Eendracht Eksel.

De muziek is van Simon Van Hoecke, gecomponeerd voor de Fanfare Toeterdonk in Tildonk ter gelegenheid voor de herdenking WOI. In zijn bekroond werk "De Engelenburcht, Hartslag van een dorp in 1914", laat Simon Van Hoecke de beleving van de oorlogsjaren, angst, heimwee, twijfel, hoop … muzikaal vertolken tot een symfonisch geheel.

Bij het samenstellen van dit scenario voor de 100-jarige herdenking van WOI werd er ons een spiegel voorgehouden met het heden. Vluchtelingen voor het oorlogsgeweld: tijdens de eerste wereldoorlog zijn 2 miljoen, 2.000.000, Belgen naar Nederland, Frankrijk en Engeland gevlucht, waar zij werden opgenomen en hulp kregen. Stroomdraad met hoogspanning aan de Nederlandse grens die als "muur" diende om vluchtelingen tegen de houden. Niets nieuws onder de zon, de geschiedenis herhaalt zich telkens weer opnieuw. Vluchtelingenproblematiek en nieuwe muren worden er steeds weer gebouwd!

"Nooit meer oorlog" een blijvende hoop voor eeuwig?

De halve gemeente is betrokken!

Lees ook het artikel van Birger Vandael met foto's van Mine Dalemans op de website van Het Laatste nieuws.

Totaalspektakel 'Onze Groote Oorlog' vertelt lokaal verhaal van WOI

Foto's

© Mine Dalemans© Mine Dalemans© Mine Dalemans© Mine Dalemans