Privacyverklaring

Privacy- en cookiebeleid van KTG Bèrk en Breem vzw

KTG Bèrk en Breem vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KTG Bèrk en Breem vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KTG Bèrk en Breem vzw
Geerstraat 13
3940 Hechtel-Eksel
info@berkenbreem.be
Ondernemingsnr: 456.307.103

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

KTG Bèrk en Breem vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijks verwerken:

KTG Bèrk en Breem vzw zal in geen enkel geval persoonsgegevens verwerken die te maken hebben met politieke of religieuze voorkeuren of overtuigingen, ras, of eender welke data die te maken hebben met je gezondheid of seksleven.

Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?

KTG Bèrk en Breem vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KTG Bèrk en Breem vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten omtrent uw gegevens?

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Portretrecht

Tijdens activiteiten georganiseerd door KTG Bèrk en Breem vzw heeft KTG Bèrk en Breem vzw het recht om foto- en videomateriaal van de deelnemers te maken, te gebruiken en te publiceren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de website https://berkenbreem.be (hierna aangeduid als "website").

KTG Bèrk en Breem vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KTG Bèrk en Breem vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Welke cookies gebruiken we?

Hieronder vindt u een overzicht van de door KTG Bèrk en Breem vzw en derde-dienstverleners gebruikte cookies. 

Noodzakelijke & functionele cookies: De First Party Cookies, met name de cookies die door KTG Bèrk en Breem vzw zelf geplaatst zijn:

 • cookie-agreed: deze cookie is nodig om bij te houden of we bijkomende cookies op uw apparaat mogen plaatsen.
  [bewaartermijn: 1jaar]
 • has_js: deze cookie kijkt of u JavaScript heeft.
  [bewaartermijn: gedurende de sessie]

Analytische cookies: Wij gebruiken Google Analytics cookies op deze website, met name:

 • _ga, _gid, _gat_UA-...: Het gebruikersbezoek wordt via Google Universal Analytics gemeten. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, enkel indien je (nog) niet akkoord bent gegaan met het gebruik van optionele cookies.
  [bewaartermijn: 2 jaar]

Enkel wanneer je je akkoord gegeven hebt voor het gebruik van optionele cookies worden er bijkomende cookies geactiveerd:

 • _hjIncludedInSample: Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.
  [bewaartermijn: gedurende de sessie]

​Beheer of verwijderen van cookies

Als je ervoor kiest om niet herkend te worden, kunt u via uw Internet browser cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of ervoor kiezen een waarschuwing te krijgen voordat cookies worden opgeslagen. Als je liever geen cookies op je computer wil toelaten, vind je in alle gebruikelijke browsers een optie om deze cookies uit te schakelen. In dat geval kan het mogelijk zijn dat je van sommige diensten op de website geen gebruikt kunt maken. Om deze opties in te schakelen dien je de documentatie van je browser na te lezen.

Wens je meer te weten over cookies, neem dan een kijkje op de website http://www.allaboutcookies.org/. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die je vindt, kunt verwijderen en het toont je hoe je vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op je computer.