Over ons

130 jaar in een notendop.

Voor het ontstaan moeten we terug gaan naar 1889. In dat jaar gebeurde het allemaal.
Eerst was er Fanfaregenootschap 'Onderling Vermaak' (1889), 'Zucht naar vooruitgang' Gevolgd door 'Nijverheid en kunst', 'the singing club', 'De echte Vrienden'  en Toneelkring der Fanfare Excelsior', 'Bèrk en Breem Exel', 'Toneelgezelschap Bèrk & Breem Hechtel-Exel'.

Na meerdere malen van naam te zijn veranderd bestaat onze toneelvereniging  'KTG Berk & Breem vzw' al meer dan 130 jaar!
Zonder het enthousiasme en de zelfopoffering van haar leden maakt geen enkele vereniging de kans zo oud te worden. Goed toneel brengen is dan ook al meer dan 130 jaar het hoogste doel van Bèrk & Breem.

Wij zouden nooit meer dan 130 jaar geworden zijn, zonder ons trots en trouw publiek, dat ons  door de jaren heen flink steunde, en nu trouwens nog, bedankt hiervoor!

Voor meerdere gegevens lees:

 • 'Konzeir' en toneel - Een eeuw Exelse toneelgeschiedenis
  door Jacky Meuwis.
 • En Konzeir - Toneel - Theater onze aanvulling op bovenstaand boek, nog altijd te koop.

Onze werking

Artistieke cel

 • Stukken lezen
 • Stukken kijken
 • Rolverdeling
 • Aanduiden regisseurs
 • Uitzetten artistieke lijn
 • Zoeken naar interessante wedstrijden
 • Uitbouw mini-producties
 • Organisatie cursussen / workshops / vorming
 • Bestellen brochures en toelating om te spelen
 • Jeugdwerking en ledenwerving

PR en online

Samenwerking met regisseur en productieverantwoordelijke

 • Ontwerp Affiches, flyers, programmaboekjes, uitnodigingen
 • Sponsor presentatie
 • Steunabonnementen
 • Fotograaf
 • Website
 • Ticketverkoop
 • Publiciteit in verschillende media

 

Cafetaria en zaal

Tijdens producties en tijdens het jaar

 • Taakverdeling cafe
 • Stockbeheer
 • Zaal klaarzetten
 • Zaal aankleden
 • Broodjes voor spelers en crew
 • Bloemen voor spelers

Bestuur

Activiteitencomitee

 • Zomerfeest
 • Ledenfeest
 • B&B tours
 • Activiteiten op woensdag in café de Geer
 • ...

Productie

Techniek

Samenwerking met regisseur en productieverantwoordelijke

 • Licht - Geluid - Video
 • Decor techniek
 • Beheer technische aparatuur
 • Beheer decor techniek en opslagruimte

Decor en rekwisieten

Samenwerking met regisseur en productieverantwoordelijke

 • Ontwerp decor
 • Bouw decor
 • Afwerking decor
 • Rekwisieten zoeken
 • Setdressing
 • Meubels zoeken
 • Toneelmeester(s)
 • Beheer decor, rekwisieten en meubels

Grime en kledij

Samenwerking met regisseur en productieverantwoordelijke

 • Opmaken van face-charts en stijlboeken per productie
 • Grimeren en aankleden, taakverdeling
 • Onderhoud grime koffer
 • Beheer kostuumfonds (inventaris)
 • Haartooi en pruiken