Herfststorm

11, 12, & 15, 16 & 18, 19, 20 september 2009

Regie

Stefan Nouwen

Auteurs

Cora De Graef, Robert Bernaerdts, Hubert Stalmans, Stefan Nouwen

In september 2009 brachten KTG Bèrk & Breem, Kon. Harmonie ‘De Bergengalm’ en de gemeente Hechtel-Eksel naar aanleiding an de herdenking van 65 jaar bevrijding van Wereldoorlog II ‘Herfststorm’. Een historisch gebeuren van de bloedige septemberdagen in Hechtel 1944. Met meer dan 100 spelers en muzikanten brachten zij de waargebeurde verhalen van de 35 burgerslachtoffers terug tot leven. Het werd een prachtige voorstelling vol emotie en muziek!

Herfststorm...een eindeloze week vol angst en tranen te Hechtel anno 1944

“Met een vurig gebed op de lippen en de bevrijdingsvreugde reeds in het hart vielen ze, door een razenden vijand haast allen neergekogeld, als martelaren voor God en Vaderland.”

Dit lezen wij op het gedachtenisprentje van de 35 burgers die tijdens de bevrijdingsgevechten in Hechtel, van 6 tot 12 september 1944, werden gedood. Het waren zowat de zwaarste gevechten die in Limburg plaats vonden. In die tragische week sneuvelden niet alleen 35 burgers, er kwamen tevens 62 Engelsen en ruim 130 Duitsers om het leven. Vele families kennen meerdere slachtoffers. 124 huizen worden vernield of branden af. De bevrijding heeft in Hechtel diepe sporen nagelaten. Vijfenzestig jaar later is de herinnering nog erg levend. Diegenen die de slag overleefd hebben kunnen zich de situatie van toen nog glashelder voor de geest halen, anderen praten er liever niet over omdat de ellende te groot was en nu nog voor slapeloze nachten zorgt.

Toch wil het K.T.G. Bèrk en Breem van Hechtel-Eksel deze bloedige septemberdagen van 1944 opnieuw in leven roepen, als eerbetoon aan de Hechtelse slachtoffers van W.O.II. Na enkele jaren speurwerk maakte K.T.G. Bèrk en Breem een levende voorstelling van de herfststorm. Ze haalden hun mosterd o.a. uit het boek “Herfststorm over Hechtel” van Gerard Wuyts.

Ook talrijke interviews, afgenomen bij getroffen families, en de vele krantenartikels werden verweven in het geheel. Het ligt niet in de bedoeling de strijd tussen de Duitse en Engelse troepen weer te geven. Het zijn vooral de belevenissen van de burgerbevolking die naar voor zullen worden gebracht . Met een honderdtal acteurs, actrices en muzikanten, in samenwerking met de K. Harmonie De Bergengalm, zullen deze bloedige septemberdagen in verschillende scènes worden opgevoerd ter nagedachtenis van het zinloze geweld.

Foto's

Achter de schermen

Samenkomst