De verschillende gedaanten van WOI

28 september & 10 - 14 november 2014

Regie

Stefan Nouwen

In september 1914 werden 27 boerderijen platgebrand met inboedel en vee als vergeldingsactie van de Partizanen.

De gruwel van de “Brand van de Locht”, door verteller Hubert Stalmans, is het uitgangspunt van dit project. Een korte film over dit gebeuren, opgenomen n.a.v. een evocatie, gebracht door KTG Berk & Breem in 1994 zal worden bewerkt tot een beknopte weergave van deze voorstelling. Het muzikale gedeelte met de oorlogsliederen zal gebracht worden door het zangkoor Zonnedauw en wordt geduid door Dries Delrue. Met als orgelpunt eenmonoloog “Kerstmis 1914” van Ron Langenus, vertolkt door Michel Jamers over Ekselse soldaten die door woede, onmacht en frustratie overmand, zich opgeven om te gaan strijden aan het front met alle gevolgen vandien.

Dit alles met de technische ondersteuning van KTG Toneelgezelschap Berk en Breem, de Provincie Limburg en de Gemeente Hechtel-Eksel

Een pakkend geheel dat even het onmenselijke karakter van mensen weer naar boven brengt…. Iets wat nooit had mogen gebeuren!

Foto's