Frankenstein of SMRNTWSK alleen

24, 25, 30, 31 maart & 1 april 2012

Regie

Wouter Vermeiren

Auteur

Hugo Matthysen

Victor Frankenstein, dokter in de kunstgeschiedenis, reist naar Smrntwsk, waar hij een kasteel van zijn overgrootvader heeft geërfd.
Smrntwsk blijkt een achterlijk gehucht te zijn, waar afgezien van de Jaarlijkse Week van de Middenstand niets te beleven valt.

Frankenstein heeft geen geld om de haast onbewoonbare ruïne te renoveren. Zijn knecht Kneut vindt in de archieven van het kasteel het boek "hoe maak ik een fatsoenlijk en hardwerkende mens", dat hun beider leven een grondiger wending zal geven.

Slaagt hij erin om samen met zijn knecht Kneut en Irma de huishoudster dit project te realiseren?
En worden de dorpelingen niet hinderlijk nieuwsgierig? Of zelfs argwanend?

Spelers

Custers Emiel, Drijkoningen Raf, Gijsbers Maarten, Gijsbers Yvo, Jansen Bianca, Jansen Luc, Knevels Marie-Jose, Lemmens Helena, Lijnen Katja, Stalmans Hubert, Thielemans Mieke en Veugen Monicque

Foto's